Kontakt

DYREKCJA FESTIWALU

DYREKTOR FESTIWALU

Paweł Kosuń
kosun@wrocff.com.pl

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU

Lech Moliński
molinski@wrocff.com.pl

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

DYREKTOR

Anna Rudnicka

ZASTĘPCA DYREKTORA

Bożena Kuźma

 

BIURO FESTIWALU

KOORDYNATOR

Michał Mroczkowski
mroczkowski@wrocff.com.pl

PRODUKCJA

Anna Frankowska
frankowska@wrocff.com.pl

WOLONTARIAT

Magdalena Przewłocka
biuro@festiwalspektrum.pl

WYDARZENIA TOWARZYSZące

Agata Polak
a.polak@wrocff.com.pl

MARKETING

Kuba Żary
zary@wrocff.com.pl
Maja Kawiak
kawiak@wrocff.com.pl

STRONA WWW / SOCIAL MEDIA

Alicja Kania
kania@wrocff.com.pl
Wiktor Lipiński
lipinski@wrocff.com.pl