Siatka wydarzeń

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, chyba że zaznaczono inaczej.

8 listopada (wtorek)

9 listopada (środa)

10 listopada (czwartek)

11 listopada (piątek)

12 listopada (sobota)

13 listopada (niedziela)