Producent i reżyser filmowy. Od 2004 współzałożyciel firmy Centrala (wspólnie z Agnieszką Janowską), w ramach której wyprodukował do chwili obecnej ponad 20 filmów. Filmy Centrali zdobyły ponad 40 nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych w Polsce i na świecie. Reżyserowany przez niego wspólnie z Andrzejem Dybczakiem film Gugara (Złoty Lajkonik na Krakowskim FF, selekcja Cannes – ACID) został zakupiony do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej Centre Pompidou w Paryżu.

W 2012 zainteresowany formalnymi aspektami tworzenia obrazu wspólnie z Anną Giemzik i Przemkiem Mastelą powołał Circus Digitalis skupione na rozwoju narzędzi tworzenia obrazu cyfrowego. Prace CD były wystawiane m.in. w Nowym Jorku i Mediolanie, a projekt Custore opracowany przez  firmę był wymieniony przez prestiżowym Magazyn Frame jako jeden z dziesięciu najlepszych konceptów wystawienniczych na świecie oraz znalazł się w finale konkursu Dobry Wzór Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Obecnie Centrala, Circus Digitalis Studio i Horizon Films tworzą konsorcjum Spacetime.One dedykowane produkcji utworów cinematic VR od fazy koncepcyjnej po dystrybucję.
Inicjator i koordynator badań nad językiem cinematic VR prowadzonych w Łódzkiej Szkole Filmowej. W ramach popularyzacji wirtualnej rzeczywistości jako medium sztuki i filmu przeprowadza prezentacje, wykłady i warsztaty cinematic VR oraz jest pomysłodawcą i organizatorem przeglądów Czasoprzestrzenie.