Kontakt

DYREKCJA FESTIWALU

DYREKTOR FESTIWALU

Paweł Kosuń
kosun@wrocff.com.pl

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU

Lech Moliński
molinski@wrocff.com.pl

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

DYREKTOR

Anna Rudnicka

ZASTĘPCA DYREKTORA

Bożena Kuźma

BIURO FESTIWALU

PROGRAM
Paweł Kosuń
kosun@wrocff.com.pl
FINANSE

Paweł Kosuń
kosun@wrocff.com.pl

WOLONTARIAT

Paulina Anna Galanciak
wolontariat@wrocff.com.pl

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Agata Polak
a.polak@wrocff.com.pl

Weronika Sowińska
sowinska@wrocff.com.pl

PUBLIC RELATIONS

Patrycja Strzyżewska
(+48) 721834701
strzyzewska@wrocff.com.pl

STRONA WWW / SOCIAL MEDIA

Alicja Kania
kania@wrocff.com.pl

Beata Dziedzic
beata.dziedzic@mail.com

MARKETING

Marcin Trzpiot
trzpiot@wrocff.com.pl

LOGISTYKA / GOŚCIE
Janusz Dąbkiewicz

Marcin Trzpiot
trzpiot@wrocff.com.pl

KOORDYNACJA OBIEGU KOPII
Katarzyna Olczak