Plan wydarzeń

  • Wydarzenia odbywają się w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, chyba że zaznaczono inaczej.
  • Informacja o cenach i sposobie zakupu biletów w zakładce bilety.
  • Pozostałe szczegóły w zakładce informacje praktyczne.
6 listopada (wtorek)
7 listopada (środa)
8 listopada (czwartek)
9 listopada (piątek)
10 listopada (sobota)