Studiowała filozofię i zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2014 roku związana z Fundacją Ad Arte w Poznaniu, w której jest odpowiedzialna za koordynację projektów i współpracę międzynarodową. Zrealizowała kilkanaście interdyscyplinarnych projektów w obszarze kultury audiowizualnej, działań edukacyjnych oraz projektów promujących polskie kino za granicą. Od 2015 roku jest programerką i koordynatorką programu Short Waves Festival – festiwalu filmów krótkometrażowych, którego 11. edycja odbędzie się w marcu 2019 roku w Poznaniu.