10. Filmový Festival
Spektrum
Świdnica: 22-27 října 2024
Trutnov: 11-13 října 2024
Świdnica: 22-27 října 2024
Trutnov: 11-13 října 2024

Předchozí vydání

8. FF Spektrum

8. FF Spektrum
22 – 29 října 2022

81
Filmů
36
Představení
6
Doprovodných akcí
15
Setkání

Jury

CENA SPEKTRUM:
Publika
SOUTĚŽ BLIŽEJ / CLOSER
Publika
OČIMA MLADÝCH — HRANÝ FILM
Edyta Hiliart-Jańczak, Marcin Pieńkowski, Cezary Studniak
Cena účastníků pracovní terapie v Mokrzeszowie – „Nekompletní rámeček“
OČIMA MLADÝCH — DOKUMENT:
Anna Serdiukow, Jakub Socha, Anna Zakrzewska
Cena vězňů ve Vazební věznici ve Świdnici – „Kinematografeček“
OČIMA MLADÝCH — ANIMACE:
Renata Gąsiorowska, Szymon Holcman, Filip Kozłowski
AMATÉRSKÁ SOUTĚŽ OČIMA MLADÝCH
Anna Frances Golon, Agata Całkowska, Anna Rudnicka
Cena Mládežnické rady města Świdnica

Nagrody

CENA SPEKTRUM:
Sonata reż. Bartosz Blaschke
SOUTĚŽ BLIŽEJ / CLOSER
The Pawnshop rež. Łukasz Kowalski
OČIMA MLADÝCH — HRANÝ FILM
Techno, Mama rež. Saulius Baradinskas – hlavní cena
Goose rež. Maria Wider – zvláštní ocenění
When the House Turns rež. Maria Ornaf – zvláštní ocenění
When the House Turns rež. Maria Ornaf – cena Nekompletní rámeček
OČIMA MLADÝCH — DOKUMENT:
Solar Voyage rež. Adam Żądło – hlavní cena
Joanna d’Arc rež. Aleksander Szamałek – zvláštní ocenění
Mrs Lovely rež. Alexandre Degardin – cena Kinematografek
OČIMA MLADÝCH — ANIMACE:
Bye litlle block! rež. Éva Darabos – hlavní cena
Crumbs of life rež. Katarzyna Miechowicz – zvláštní ocenění
AMATÉRSKÁ SOUTĚŽ OČIMA MLADÝCH
Symbiosis rež. Alona Shylova – hlavní cena
The Hole rež. Piotr Kaźmierczak – zvláštní ocenění
Lull rež. Maria Mordarska – cena Mládežnické Rady Města Świdnica
On the surface rež. Léo Colomina, Gabriel Cocus – zvláštní ocenění Mládežnické Rady Města Świdnica
OČIMA MLADÝCH — CENA PUBLIKA:
On the surface rež. Léo Colomina, Gabriel Cocus