10. Filmový Festival
Spektrum
Świdnica: 22-27 října 2024
Trutnov: 11-13 října 2024
Świdnica: 22-27 října 2024
Trutnov: 11-13 října 2024

Přihlas film!

Jako každý rok, čekáme na vaše filmy!

Můžete přihlásit svůj film ve čtyřech soutěžních kategoriích:
Očima mladých – Hraný film
Očima mladých – Dokument
Očima mladých – Animace
Amatérská soutěž Očima mladých

Soutěž hraného filmu, dokumentu a animace je určena filmařům do 35 let, amatérská soutěž – pro režiséry, kteří nedosáhli 21 let. Ve všech kategoriích nesmí délka filmu přesáhnout 30 minut.

Přihlášky můžete posílat
do 07.07.2024, 23:59 prostřednictvím platformy FilmFreeway (www.filmfreeway.com/spektrum).

Organizátory 10. ročníku Filmového festivalu Spektrum jsou Świdnické kulturní centrum a Vratislavská filmová nadace. Jubilejní ročník festivalu se bude konat od 22. do 27. října 2024.

10. Festiwal Filmowy
Spektrum 

Popis soutěží:
www.filmfreeway.com/spektrum

Kontakt: Patrycja Strzyżewska, strzyzewska@wrocff.com.pl, +48 721 834 701

V každé soutěži Očima mladých svého favorita vybírá tříčlenná porota, do které patří zástupci světa filmu a umění.

Kromě hlavní poroty hodnotí filmy také místní porota.

Soutěžní hrané filmy sledují účastníci pracovní terapie v Mokrzeszowie.

Dokumentární filmy hodnotí skupina složená z vězňů ve Vazební věznici ve Świdnici.

Amatérskou soutěž hodnotí zástupci Mládežnické rady města Świdnica.

Očima mladých — Hraný film
Hlavní cena – soška a finanční odměna
Cena účastníků pracovní terapie v Mokrzeszowie – „Neúplný snímek“

Očima mladých — Dokument
Hlavní cena – soška a finanční odměna
Cena vězňů ve Vazební věznici ve Świdnici – „Kinematografeček“

Očima mladých — Animace
Hlavní cena – soška a finanční odměna

Amatérská soutěž Očima mladých
Hlavní cena – diplom
Cena Mládežnické rady města Świdnica – věcná cena

Save the changes
Save the changes