10. Festiwal Filmowy
Spektrum
Świdnica: 22 - 27 października 2024
Trutnov: 11 - 13 października 2024
Świdnica: 22 - 27 października 2024
Trutnov: 11 - 13 października 2024

Martyna Stec

Martyna Stec

Psycholożka, mediatorka, edukatorka, trenerka w obszarze doskonalenia kompetencji społeczno – emocjonalnych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i zarządzania konfliktem. Autorka scenariuszy warsztatów i narzędzi dla nauczycieli z obszaru edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, przeciwdziałania bullyingowi i cyberbullyingowi. Implementuje na Dolnym Śląsku Szkoły Dialogu (Vreedzame School) – program demokratycznego obywatelstwa, rozwijający kompetencje miękkie, uczący mediacji rówieśniczych i zarządzania konfliktem. Certyfikowana Nauczycielka Projektu Bohaterskiej Wyobraźni Philipa Zimbardo. W sektorze edukacji współpracuje obecnie z instytucjami takimi jak m.in. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Anne Frank House, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.
Z zamiłowania do kina, od lat pracuje w edukacji filmowej.

Goście 42